Team Old Time • Nyheder • Videoer • Billeder • Nostalgi • Kontakt • Teamet • Links • Forside

6 ADAC-Klingberg-Classic 201331-05-2013

PÅ TUR IGEN.


Endelig er der langsomt ved at komme gang i vores Old Time sæson. Efter at både bilen og chaufføren har fået et stort eftersyn med efterfølgende reparationer. Dem på ratholderen må vi stille og roligt prøve til, og det ser ud til at gå fint. Det er blevet fredag d. 31. maj. Vi er på vej til en lille landsby Gasthaus, i Nütschau. Det ligger ca. 10 kilometer syd for Bad Segeberg. Vi skal ned og have nogle tæsk i den svære ende af Tysk Old Timer Sport. Vi har valgt at deltage i det 6. Int. ADAC-Klingberg-Classic. 2013. Denne type løb er med meget orientering. Og her i tyskland ligger sværhedsgraden i at huske alle deres sjove regler. Ydermere har vi tilmeldt os i ”Sportlich” som er den sværeste klasse. Nå men vi kommer jo også for at lære noget, så vi tager der tæsk det kan give.

                                                                                
 
Det er blevet lørdag morgen, og vi kører til Juhls Gasthof, i byen Itzstedt. Cirka 10 km. vest for vores base. Vi er fremme kl. 7.30 og der bliver ordnet papirer og kontrolleret bil. Så er der morgenkaffe inden vi kikker i den udleverede kuvert. Heri er alt det, vi skal bruge i løbet af dagen. Spisebilletter (vigtige) til hele dagen, rally skilte, 3 kort, kontrolkort og rutebog. I vores er der to. En på tysk og en på dansk, ja i har læst rigtig. Der er lavet 1 eksemplar på dansk, bare til os. Super flot, og et pænt stort arbejde. En af klubbens medlemmer, har en datter der for et par år siden er flyttet til København. Hun var sat til at skrive den på dansk. Flot.


Kl. 9 er der førermøde, og der kommer et par praktiske bemærkninger. Der er tilmeldt 40 deltager. Ikke mange, selv om der til disse svære ori-løb normalt er nogle færre hold en til den uden orientering. Der er 8 hold i Sport og heraf 5 i vores klasse. Vi har start nummer 7 og lidt over halv ti starter vi ud på ruten. Turen er på ca. 160 km. med kaffe og middagspause indlagt. Vi har noget at se til. Vi kører efter 1:50.000 kort i sort hvid. Herpå er der lavet nogle ”indramninger” = med opgaver. det gælder så om at køre den korteste strækning mellem opgaverne, af dobbeltstregede veje. Og løbslæggerne hernede er lige så gode med raderpinden, som hos os. De fjerner bare lige et lille stykke af den ene vejside. Så er den ikke dobbeltstreget mere og må ikke køres. Der er 13 opgaver hele dagen og mellem 5 og 15 kilometer mellem dem. Nogle af opgaverne er så i større målestok i rutebogen. På selve opgaverne skal der køres meget rundt. En pil kan godt skulle køres flere gange inden det er mulig at køre den i fuld længde. Alle veje bliver ”ensrettet” ved brug. Det vil sige, bruger du en vejstrækning fra syd mod nord, ja så må den i ”hele løbet” kun bruges i denne retning. Man må heller ikke krydse ruten, men gerne dreje ind på et før brugt stykke, vel og mærke i den rigtige retning.
Vi har rigeligt at se til frem til første pause. Vi har en klar fornemmelse af at have lavet pænt med fejl, og når kun lige tidskontrollen til tiden. Hvad der bliver generelt for resten af dagen for os. I pausen bruger vi bagklappen på Kadetten til bord og prøver at arbejde os ind til næste pause. Vi har igen helt tydelig en fornemmelse af at det her er rigtig vanskeligt og vi gør noget andet en vores konkurrenter. Men vi er også enige om at det nu må være dem der kører forkert. Turen har bragt os op øst om Bad Segeberg, videre mod nordøst til ”Berlin”. Der er videnskabeligt bevist, at dette er den ældste eksisterende by at dette navn. Så igen mod øst til middagspausen i Trappenkamp. Turen hertil har været meget flot. Med pæn natur, flotte godser og landsbyer.


Vi når til middagspausen. Her er der varm mad. Den er helt forrygende. Nå men vi prøver at snakke med de andre om de ting, vi har lavet, og får også rettet et par misforståelser, inden turen går sydpå vest om Bad Segeberg og tilbage til Itztedt. Nu mener vi, at vi har mere styr på sagerne. De sidste 100 meter inden mål har vi brugt fra start fra syd mod nord. Det husker vi og kommer af forskellige omveje (rigtigt) ind til mål. Jow – jow.


Vi er rigtig godt brugte, og trænger til vores kaffe. Vi får en del snak og forklaringer på de forskellige opgavers løsning. Ideal ruten er ikke magen til vores kan vi se, dog er uoverensstemningen størst inden middagspausen. På første del bliver vi straffet for 9 fejl. Straffen for manglende / skæve kontroller, er den samme. - 3 point. Efter pausen straffes vi for 3 fejl. Se det var jo lidt bedre. Vi bliver en del overrasket da resultaterne bliver hængt op. Vi er nummer to i vores klasse og nummer 3 generelt. Uha – uha. Det havde vi slet ikke regnet med.
Vi har haft en meget lærerig dag og har hygget os med flinke mennesker. Inge har været sat på en hård opgave, men klaret det rigtig fint. Godt hun har en god tålmodighed. Nu vil vi hjem til vores base og have en velfortjent ”Dunkel Bier”. I morgen søndag går turen stille og roligt hjemad efter endnu en dejlig weekend med gode oplevelser.


Team Old Time. – Inge & Troels.

---------SE LIGE HER - Kopi fra Motor klub Sülfeld hjemmeside - www.muscsuelfeld.de og så under Oldtimerfahrt------------------

Übersetzung: Birte Inger Saaeby Voss   (- det var nok også Birte der havde oversat rutebogen til os.)


Wieder auf Tour.

Endlich kommt langsam Gang in unsere Old Time Saison, nachdem sowohl das Auto als auch der Fahrer eine große Überholung und anschließende Reparatur erhalten haben. Die des Fahrers müssen wir in Ruhe ausprobieren, und es sieht bisher gut aus.

Es ist Freitag, der 31. Mai. Wir sind auf dem Weg in ein kleines Dorf-Gasthaus in Nütschau. Es befindet sich ca. 10 km südlich von Bad Segeberg. Wir sind hierher gekommen, um uns im schwierigen Bereich des deutschen Old Timer Sport zu messen. Wir haben uns entschieden, am 6. Int ADAC Klingberg-Classic 2013 teilzunehmen. Diese Art der Veranstaltung ist sehr orientierungslastig. Und hier in Deutschland liegt die Schwierigkeit darin, sich während der Fahrt an alle ihre lustigen Regeln zu erinnern. Darüber hinaus haben wir uns in "Sportlich", der härtesten Klasse, angemeldet. Nun ja, wir sind auch gekommen, um etwas zu lernen, deshalb nehmen wir gerne ein eventuelles Scheitern in Kauf.

Es ist Samstag Morgen, und wir fahren zu Juhls Gasthof in Itzstedt, etwa 10 Kilometer westlich von unserer Basis. Wir kommen um 7.30 an, und es werden Unterlagen ausgegeben und das Auto kontrolliert. Dann gibt es Frühstück, bevor wir in den Umschlag mit allen Sachen schauen. Darin sind alle Dinge, die wir während des Tages brauchen. Essenscoupons (wichtig) für den ganzen Tag, Rallye-Schilder, 3 Kartenkopien, Bordkarten und Aufgabenbeschreibung. In unserem Umschlag gibt es zwei Aufgabenbeschreibungen. Eine in Deutsch und eine in Dänisch. Ja, Ihr habt richtig gelesen. Es wurde eine dänische Übersetzung gemacht, nur für uns. Super nett, und eine wirklich große Arbeit. Ein Vereinsmitglied hat eine Tochter, die vor ein paar Jahren nach Kopenhagen gezogen ist. Sie wurde beauftragt, die Aufgabenstellung ins Dänische zu übersetzen. Wirklich toll.

Um 9 Uhr ist die Fahrerbesprechung, und es gibt ein paar praktische Hinweise. Es sind 40 Teilnehmer. Nicht viele, obwohl diese schweren Orientierungs-Fahrten in der Regel einige Teilnehmer weniger haben als eine ohne Orientierungsteil. Es sind 8 Teams in der Sport-Klasse gemeldet, davon 5 in unserer Klasse. Wir haben Startnummer 7, und kurz nach halb zehn starten wir. Die Fahrt besteht aus ca. 160 km, mit Kaffee und Mittagspause dazwischen. Wir haben Einiges vor uns. Wir fahren nach 1:50.000 Karten in schwarz-weiß. Darauf sind einige Einrahmungen mit Aufgaben. Ziel ist nun, den kürzesten Weg zwischen den Aufgaben auf doppellinig dargestellten Straßen zu fahren. Und die Fahrtleiter hier unten sind genauso gut mit dem Korrekturstift wie bei uns. Sie entfernen nur ein kleines Stück von der einen Seite der Straße auf der Karte. So ist die Straße dann nicht mehr doppellinig gezeichnet und darf nicht verwendet werden. Es gibt 13 Aufgaben im Laufe des Tages, und es liegen jeweils zwischen 5 und 15 km zwischen ihnen. Einige der Aufgaben sind auch in großem Maßstab in der Aufgabenbeschreibung abgedruckt.

Innerhalb der eigentlichen Aufgaben muss viel herumgefahren werden. Ein Pfeil kann mehrfach befahren werden müssen, bevor es möglich ist, ihn über die gesamte Länge abzufahren. Alle Straßen werden beim ersten Befahren zu Einbahnstraßen. Das heißt, dass man, wenn man z. B. eine Strecke von Süden nach Norden fährt, sie danach auch nur in diese eine Richtung befahren darf. Man darf seine Strecke auch nicht kreuzen, aber gerne auf die bereits benutzte Strecke einbiegen – sofern es in die richtige Richtung ist.

Wir haben viel zu tun bis zur ersten Pause. Wir haben das starke Gefühl, viele Fehler gemacht zu haben, und erreichen das Ziel gerade noch rechtzeitig im Zeitlimit. Was auch den restlichen Tag über für uns die Regel ist. Während der Pause nutzen wir die Heckklappe des Kadett als Tisch und versuchen, uns bis der nächsten Pause durch die Aufgaben zu arbeiten. Wir haben noch einmal deutlich das Gefühl, dass die Fahrt wirklich schwierig ist und wir etwas andres machen als unsere Mitstreiter. Aber wir sind uns auch darüber einig, dass es die Anderen sind, die verkehrt fahren. Die Fahrt hat uns östlich an Bad Segeberg vorbeigeführt, und weiter nordöstlich nach "Berlin". Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass dies die älteste existierende Stadt dieses Namens ist. Dann geht es wieder ostwärts zur Mittagspause in Trappenkamp. Die Fahrt hierher war sehr nett. Mit hübscher Landschaft, schönen Gütern und Dörfern.

Wir schaffen es bis zur Mittagspause. Hier gibt es eine warme Mahlzeit. Diese ist wirklich ausgezeichnet. Und nun versuchen wir, mit anderen Teilnehmern über die Dinge, die wir getan haben, zu sprechen, und schaffen es auch, einige Missverständnisse aufzuklären, bevor die Fahrt südwestlich um Bad Segeberg und zurück nach Itzstedt geht. Jetzt glauben wir, dass wir mehr Kontrolle über die Aufgaben haben. Die letzten 100 Meter vor dem Ziel haben wir am Anfang von Süden nach Norden benutzt. Daran erinnern wir uns, und wir kommen auf verschiedenen Umwegen (=auf richtigem Weg) ins Ziel. Ja, ja!

Wir sind ziemlich fertig und haben ein starkes Bedürfnis nach Kaffee. Wir bekommen eine Menge Infos und Erklärungen zur Lösung der verschiedenen Aufgaben. Die Idealroute stimmt nicht mit unserer überein, doch die Abweichungen sind im Teil vor der Mittagspause am größten. Im ersten Teil werden wir für 9 Fehler bestraft werden. Die Strafe für fehlende oder verkehrte Kontrollen ist die gleiche - 3 Punkte. Nach der Pause werden wir für 3 Fehler bestraft. Guck an, das war doch gleich ein wenig besser. Wir werden wirklich überrascht, als die Ergebnisse aufgehängt werden. Wir sind die Nummer zwei in unserer Klasse und Nummer drei der Gesamtwertung. Oh - oh. Damit hatten wir nicht gerechnet.

Wir hatten einen sehr lehrreichen Tag und hatten viel Spaß mit netten Leuten. Inge ist auf eine schwierige Aufgabe angesetzt worden, aber sie hat es sehr gut gemacht. Gut, dass sie eine große Geduld hat. Jetzt werden wir zu unserer Basis zurückfahren und ein wohlverdientes "Dunkel Bier" genießen. Morgen am Sonntag fahren wir ganz ruhig wieder nach Hause - nach einem weiteren sehr schönen Wochenende mit guten Erlebnissen.

Von Team Old Time. - Inge & Troels.