Team Old Time • Nyheder • Videoer • Billeder • Nostalgi • Kontakt • Teamet • Links • Forside

Årsafslutning i D.T.H.T.02-12-2017

Generalforsamling i
Dansk Tysk Historic Team

Den 2. December 2017 i Kölln-Reisiek.

Kl. 12 mødes hele Teamet hos Maren & Hans-Peter. Efter en hjertelig velkomsttale af vores Ærespræsident Hans-Peter, går vi til næste punkt, Rustikaler Imbiss eller på dansk „en dejlig Frokost“. Vi begynder at arbejde os gennem de resterende 9 punkter der er på årets dagsorden. Af vigtige punkter kan nævnes „Teamets deltagelse i holdturneringer i året 2017. Og ikke mindst „hvad“ deltager vi i, i året 2018. Alle skal ud og køre rigtig mange forskellige steder og undertegnede bliver „koordinator“ på vores ”Holdkalender“. Så må vi se hvor mange sammenfald der er. Vi skal mindst stille med 3 mandskaber til et løb, for at vi kan deltage i holdkonkurrencen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi når frem til punktet.: „Bewegung, wie z.B. Spaziergang durchs Dorf“ eller „bevægelse, tur gennem landsbyen”. Pigerne kikker butikker og vi drenge besøger en bekendt af Hans-Peter. Han har samlet et cockpit fra den model fly, hans far har fløjet i “Lockheed F-104 Starfighter“ også kaldet ”den flyvende ligkiste”. Tyskland købte i alt 916 styk og heraf styrtede 292 stk. ned og 115 tyske piloter mistede livet, i disse fly, i 60erne & 70erne. Dette Cockpit er fuldstændig original og det har taget rigtig lang tid, at indsamle stumperne og få dem monteret. Rigtig flot arbejde.  

 

Der er mandtal over kaffebordet, og vi fortsætter generalforsamlingen. Alt forløber i god ro og orden og det ser ud til at vi får deltagelse i rigtig mange løb i 2018. Også i nogle at de store Europæiske løb. Rigtig fint. Vi er færdige ved 18.30 tiden.
Nu skal vi så lige begive os til nabo byen og det lille hyggelige spise & overnatnings sted ”Zum Pilz” i Barmstedt. Vi hygger os til langt ud på aftenen, og de ”traditionelle” historier bliver selvfølgelig genfortalt.

 

Søndag er der igen hyggeligt samvær frem til middag, hvorefter vi alle drager mod vores „normale“ opholdssteder. :-) Vi har haft en rigtig dejlig weekend sammen med dejlige mennesker i vores lille dansk – tyske team. :-)

Med Sportslig Hilsen Dansk Tysk Historic Team.  - Inge & Troels.

Ps.: Der findes både Dame & Herre øl. :-)